Andrzej Sulima Kamiński

Prof. Andrzej Sulima Kamiński (ur. 1935) jest historykiem specjalizującym się w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli państwa polsko-litewskiego istniejącego od XVI do XVIII w., a także w historii Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Interesuje się też recepcją dziedzictwa epoki nowożytnej we współczesnej Polsce. Przez lata napisał liczne artykuły, które odbiły się szerokim echem w polskim i międzynarodowym kręgu badaczy tych tematów. Dzięki uprzejmości prof. Kamińskiego udostępniamy w naszym zbiorze „Repertorium academicum” wybór tekstów zatwierdzony samego przez autora.