Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin

Reprezentowane przez:
dr. hab. Igora Kąkolewskiego – dyrektora

Kontakt

Telefon: +49 30 486 285 40
Faks: +49 30 486 285 56
E-mail: info@cbh.pan.pl

Odpowiedzialność redakcyjna

dr hab. Igor Kąkolewski
Majakowskiring 47
13156 Berlin

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.

Źródło: https://www.e‑recht24.de