Scenariusze lekcyjne

W tej sekcji udostępniamy scenariusze lekcyjne towarzyszące podręcznikowi Europa. Nasza historia. Przeznaczone są one do nauki historii w klasach 5–8 szkoły podstawowej, przy czym zawierają też rozszerzenie umożliwiające zastosowanie w liceum. Celem podręcznika Europa. Nasza historia jest wzmacnianie świadomości historycznej wśród uczniów dzięki wielości perspektyw będących jego integralną częścią. Podręcznik Europa. Nasza historia wspiera dialog na temat różnych doświadczeń historycznych oraz kulturowej różnorodności. Składa się on z następujących tomów:

- Klasa 5: Od prahistorii do średniowiecza
- Klasa 6: Czasy nowożytne (do 1815 r.)
- Klasa 7: Część 1 – Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej
- Klasa 7: Część 2 – Dwudziestolecie międzywojenne 1919–1939
- Klasa 8: Od wybuchu drugiej wojny światowej do czasów współczesnych

Podręcznik Europa. Nasza historia to efekt wspólnych działań polskich i niemieckich historyków i dydaktyków, realizowanych w latach 2008–2020. Ukazał się on równoległe po polsku i niemiecku. Polską wersję opublikowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, a niemiecką wydawnictwo Eduversum. Podręcznik powstał przy udziale ekspertów z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów oraz Georg-Eckert-Institut. Ostatni tom zdobył niemiecką nagrodę „Podręcznik Roku 2021".

Poniższe scenariusze lekcyjne do podręcznika Europa. Nasza historia znajdują się wolnym dostępie i mogą być wykorzystywane, powielane i dowolnie przerabiane na potrzeby edukacyjne w szkole oraz poza nią. Aby pobrać materiał, kliknij w jego tytuł.

1. Europejczycy odkrywają nieznane lądy
1.1. Zał. mapa języków Ameryki
1.2. Zał. karta pracy
1.3. Zał. karta pracy
1.4. Zał. średniowieczna mapa świata

2. Europa w ruchu
2.1. Zał. mapa migracji na świecie dzisiaj
2.2. Zał. warsztat historyka – analiza mapy historycznej
2.3. Zał. karta pracy
2.4. Zał. karta pracy

3. Handel światowy i kolonializm
3.1. Zał. karta pracy
3.2. Zał. karta pracy
3.3. Zał. metoda Dwa Kręgi
3.4. Zał. Wielka Brytania (wersja prosta)
      Zał. Francja (wersja prosta)
3.5. Zał. karta pracy dla uczestników gry z podziałem na role
3.6. Zał. Wielka Brytania (wersja zaawansowana)
      Zał. Francja (wersja zaawansowana)
3.7. Zał. karta pracy do analizy karykatury

4. Kolonie Europejczyków – podbój i wyzysk
4.1. Zał. wstęp
4.2. Zał. karta pracy
4.3. Zał. wstęp obraz
4.4. Zał. karta pracy
4.5. Zał. karta pracy

5. Migracje zamorskie i wewnątrzeuropejskie
5.1. Zał. pociąg w Meksyku 1880-1897
5.2. Zał. karta pracy
5.3. Zał. karta pracy dla starszych roczników
5.4. Zał. dyskusja końcowa
5.5. Zał. sieć kolejowa i telegraficzna ok. 1900
5.6. Zał. karta pracy

6. Ludzie w podróży – od starożytności do dzisiaj
6.1. Zał. Chiswick House
6.2. Zał. mapa świata J. Hondius ok. 1625 r.
6.3. Zał. karta pracy 1
6.4. Zał. karta pracy Gallery Walk

8.3.1-3.2. Polska i Niemcy w okresie powojennym
8.3.1-3.2. Zał. 1. Porównanie trzech państw
8.3.1-3.2. Zał. 2. Zadania do filmu
8.3.1-3.2. Zał. 3. Denazyfikacja
8.3.1-3.2. Zał. 3ROZ. Rozszerzenie
8.3.1-3.2. Zał. 4. Mur berliński
8.3.1-3.2. Zał. 5A. Wprowadzenie: Społeczna gospodarka rynkowa i gospodarka planowa
8.3.1-3.2. Zał. 5B. Społeczna gospodarka rynkowa i gospodarka planowa

8.3.3-3.4. Życie po obu stronach żelaznej kurtyny
8.3.3-3.4. Zał. 1A. Wstęp: Cytat z Chruszczowa
8.3.3-3.4. Zał. 1B. Odwilż
8.3.3-3.4. Zał. 1ROZ. Odwilż – przykład polski
8.3.3-3.4. Zał. 3. Plakat
8.3.3-3.4. Zał. 4A. List biskupów
8.3.3-3.4. Zał. 4B. Willy Brandt

8.3.5. Przemiany zaczęły się w Polsce
8.3.5. Zał. 1. Solidarność
8.3.5. Zał. 2A. Wprowadzenie
8.3.5. Zał. 2B. Upadek komunizmu
8.3.5. Zał. 3A. NRD. Pokojowa rewolucja
8.3.5. Zał. 3B. NRD. Droga do zjednoczenia Niemiec