Naukowa Nagroda Ambasadora

W tej sekcji udostępniamy za darmo pierwszą spośród prac magisterskich uhonorowanych w konkursie na Naukową Nagrodą Ambasadora RP w Berlinie. Powstały one na niemieckich uczelniach w zakresie nauk historycznych i społecznych i dotyczą relacji polsko-niemieckich oraz historii i kultury Polski. Naukowa Nagroda Ambasadora, przyznawana od 2008 r. przez Ambasadę RP w Niemczech i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, promuje niemieckojęzycznych magistrów i doktorów, którzy zajmują się polską tematyką, i zachęca ich do dalszych badań. Udostępnione przez nas prace magisterskie ukazują się w serii „Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften” i zostały przygotowane do publikacji w wersji online wspólnie przez CBH PAN oraz Stację Naukową PAN w Wiedniu. Aby otworzyć lub pobrać plik, kliknij na symbol PDF.

Arbeitskraft oder Familienmitglied? Die 24-Stunden-Pflege durch osteuropäische Betreuungskräfte in deutschen Privathaushalten. Eine akteurszentrierte Mixed Methods Untersuchung

Autorki: Nelli Felker i Anna-Lena Krug
Redakcja: Igor Kąkolewski, Irmgard Nöbauer, Arkadiusz Radwan, Piotr Szlanta, Agnieszka Zawadzka
Seria: Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Tom 1
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Wiedeń–Berlin 2022, 246 stron

 

Praca przybliża czytelnikowi liczną, lecz dotąd słabo zbadaną naukowo grupę zawodową: całodobowych pracownic/pracowników z Polski w prywatnych niemieckich gospodarstwach domowych. Poprzez wywiady i ankiety autorki rekonstruują proces rekrutacji, środowisko pracy oraz relacje opiekunek/opiekunów z pacjentami i ich rodzinami. Autorki dowodzą, że relacje te nieraz zawierają silny ładunek emocjonalny i poruszają również kwestię roli opiekunów i stopnia, w jakim postrzegani są oni przez pacjentów i ich rodziny jako tymczasowi “członkowie rodziny”.