Porządek rady koronnej, polskiej i litewskiej 1569

Poniższy link odsyła do publikacji w której znajduje się poszukiwane źródło (dokument nr 152):

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=1545&from=publication