Polska szlachta w mundurach wojewódzkich pocz. XIX w.

W dolnej części obrazu umieszczono spis, w górnej zaś i po bokach herby województw i ziem dawnej Rzeczypospolitej. Przed namiotem z godłami Korony Polskiej (Orzeł Biały) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń) przedstawiono szlachtę w tzw. mundurach wojewódzkich wprowadzonych przez sejm w latach 1776 i 1780. Każde województwo miało mundur innej barwy. Składał się on z typowych elementów stroju szlacheckiego: przepasanych pasami kontuszy i żupanów oraz wysokich nakryć głowy – tzw. konfederatek.

(Tekst: Igor Kąkolewski z katalogu wystawy: Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur. Wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie 3 V‒ 31 VII 2012, s. 111.)

Szlachta w mundurach wojewodzkich.JPG (99 KB)

Polska szlachta w mundurach wojewódzkich w XVIII wieku na polu elekcyjnym.

Płótno, olej, pocz. XIX w.

76 x 114,5 cm.

Nr inw. MRA 2956.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.