Obrady połączonych izb sejmu walnego za Zygmunta III Wazy 1622

Dzieło to w sposób schematyczny przedstawia rozmieszczenie zasiadających po królewskiej „prawicy” i „lewicy” senatorów duchownych (arcybiskupi i biskupi rzymskokatoliccy) i świeckich (wojewodowie i kasztelanowie) oraz stojącego za ich plecami tłumu posłów. Krzesła naprzeciw tronu zajmuje 10 najważniejszych ministrów Rzeczypospolitej: po prawej marszałkowie, kanclerz, podkanclerzy i podskarbi koronni, po lewej zaś – ministrowie litewscy.

(Tekst: Igor Kąkolewski aus dem Ausstellungskatalog: Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur. Wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie 3 V‒ 31 VII 2012, Warszawa 2012, S. 116)

Por. część A: Porządek rady koronnej, polskiej i litewskiej

Obrady połączonych izb sejmu walnego za Zygmunta III Wazy.
Giacomo Lauro, 1622.
Miedzioryt, papier żeberkowy,
184 x 241 mm.
Nr inw. MHP-SzG 73.
Muzeum Historii Polski w Warszawie.