Arras z godłami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego ok. 1555

Arras pochodzi z kolekcji króla Zygmunta Augusta. Obrazuje dążenia króla do realnego zjednoczenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dokonanego w 1569 r. aktem unii lubelskiej. Godła Polski i Litwy wkomponowane w owalne pola manierystycznej ornamentyki okuciowej uzupełnionej rozwieszonymi na wstęgach pękami owoców, kwiatów i liści oraz ptaków, łączy umieszczona centralnie uskrzydlona postać Wiktorii z wieńcem laurowym w dłoni i panopliami u stóp.

(Tekst: Piotr Kondraciuk z katalogu wystawy: Od Horodła do Horodła (1413–2013) Unia horodelska – dzieje i pamięć,  Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski, 2013, str.172.)

Arras z godłami Królestwa Polskiego (Orzeł), Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń) i uskrzydloną postacią bogini zwycięstwa Wiktorii.
Jan van Tieghem wg kartonu artysty flamandzkiego z kręgu Cornelisa Florisa i Cornelisa Bosa.
Bruksela, ok. 1555.
Wełna, jedwab, nici złote i srebrne.
155 x 289 cm.
Nr inw. 85.
Zamek Królewski na Wawelu.