Zakończenie I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku 1981

Rezultatem zjazdu było stworzenie programu „Samorządna Rzeczpospolita”, który zakładał dążenie do reformy państwa w duchu poszanowania praw człowieka w oparciu o tworzenie samorządów pracowniczych w zakładach pracy i samorządu terytorialnego. W trakcie zjazdu przyjęto także „Posłanie do Ludzi Pracy Europy Wschodniej”, które wywołało negatywne reakcje ZSRR. Wprowadzenie przez władze 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego przekreśliło szanse na zrealizowanie programu Solidarności.

(Tekst: Łukasz Jasiński)

Zakończenie I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku, 7 października 1981

Fot. Giedymin Jabłoński

Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności