Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność“ 1981

Tygodnik był pierwszym ogólnopolskim pismem wydawanym przez Solidarność. Mimo, iż podlegał on, jak cała prasa w PRL cenzurze, ukazywało się na jego łamach wiele artykułów krytycznych wobec polityki władz. Opisywano w nim  także kwestie gospodarcze i przemilczane wydarzenia z najnowszej historii Polski. Redaktorem naczelnym pisma był katolicki intelektualista i doradca Solidarności Tadeusz Mazowiecki. Pismo zostało zamknięte przez władze wraz z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Reaktywowano je dopiero po Obradach Okrągłego Stołu wiosną 1989 r. Po wyborze Tadeusza Mazowieckiego na premiera RP, kolejnym redaktorem naczelnym “Tygodnika Solidarność” został Jarosław Kaczyński.

 (Tekst: Łukasz Jasiński)

Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność“ 3 kwietnia 1981

Redakcja „Tygodnika Solidarność“

Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności