Lech Wałęsa na bramie Stoczni Gdańskiej w czasie strajku 1980

Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego stał działacz opozycji, związany ze Stocznią Gdańską elektryk Lech Wałęsa. Prowadził on, wspólnie z reprezentantami innych zakładów zrzeszonych w MKS i ze wsparciem intelektualistów negocjacje przedstawicielami rządu PRL. Zakończyły się one podpisaniem 31 sierpnia 1980 r. porozumienia z władzami na mocy którego zgodziły się one na powołanie do życia niezależnych od władz związków zawodowych. Dało to początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Solidarność.

(Tekst: Łukasz Jasiński)

Lech Wałęsa na bramie Stoczni Gdańskiej w czasie strajku, sierpnień 1980

fot. Zenon Mirota

Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności