Jedno z głosowań w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku 1980

Zjazd Solidarności skupiał demokratycznie wybranych przedstawicieli poszczególnych regionów. Odbyło się także wiele debat i sporów pomiędzy zwolennikami ostrożnej polityki wobec władz, a bardziej radykalnymi działaczami. Nietypowa dla autorytarnego państwa atmosfera autentycznej debaty powodowała często łamanie porządku obrad i odstępowanie od wytyczonych kierunków dyskusji . W trakcie zjazdu wybrano władze Solidarności z Lechem Wałęsą na czele.

(Tekst: Łukasz Jasiński)

Jedno z głosowań w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku, wrzesień 1980

fot. Giedymin Jabłoński

Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności