Instrukcja strajku okupacyjnego

 Instrukcja strajku okupacyjnego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”

 1. Ogłoszenie strajku okupacyjnego pozbawia dyrekcję władzy w zakładzie. Zarządzanie i odpowiedzialność przejmuje NSZZ „Solidarność”.

       2. Załoga pozostaje na terenie zakładu pracy przez cały czas strajku. Wejście i wyjście z zakładu odbywa się za zgodą ZKZ. Przepustki wyjściowe wydaje się:

        a/ chorym na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

        b/ kobietom opiekującym się dziećmi,

        c/ w przypadkach losowych akceptowanych przez brygadę.

 1. Należy zabezpieczyć żywność, gorące napoje, w miarę wygodne warunki spania. Pracownicy powinni przynieść 2 koce.
 2. Służba porządkowa pilnuje zakładu całą dobę. Szczególnie bramy i płotu. Patrole muszą mieć kontakt głosowy i wzrokowy. Patrole wewnętrzne pilnują porządku, bezpieczeństwa p-poż. i całości mienia zakładu.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu.
 4. Niesubordynowanych KZ NSZZ „Solidarność” może zmusić do opuszczenia zakładu /z dyrektorem włącznie/.
 5. Nie zezwala się na przerwanie pracy pracownikom Służby Zdrowia, weterynarzom, straży p-poż., pogotowia technicznego.
 6. Na skutek strajku nie może być ograniczona dostawa wody, gazu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, mleko. Należy zapewnić minimum zaopatrzenia w chleb i podstawowe produkty spożywcze. Mogą być czynne wytypowane bary mleczne.
 7. Zakłady i instalacje, których wyłączenie spowodowałoby szkody lub niemożność natychmiastowego uruchomienia po strajku, nie przerywają pracy lub przechodzą na bieg jałowy /podtrzymujący/. Decyzje w tej sprawie podejmuje MKZ zgodnie z opinią fachowców. 
 8. Komunikacja miejska zapewni dojazd strajkujących do zakładów pracy i powrót po zakończeniu strajku.
 9. MKZ mogą wydać wszystkim pracownikom polecenie pracy, jeżeli uznają to za konieczne ze względów humanitarnych lub społecznych.
 10. W przypadkach wymienionych w p. 6 – 10 pracownicy zakładają opaski, a na stanowiskach wywiesza się flagę czerwonego krzyża lub narodową.


Apeluje się do posiadaczy samochodów o deklarowanie w MKZ dyżurów na potrzeby szpitali, przychodni lekarskich i pogotowia ratunkowego”.

Krajowa Komisja Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (1981), sygnatura: A/16.01.06
Prawa do dysponowania publikacją: Fundacja Ośrodka KARTA; Stowarzyszenie “Archiwum Solidarności”.