Regulamin serwisu

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
Niemcy

Reprezentowane przez:
dr. hab. Igora Kąkolewskiego – dyrektora

Kontakt

tel.: +49 30 486 285 40
e-mail: info@cbh.pan.pl

Odpowiedzialność redakcyjna

dr hab. Igor Kąkolewski
Majakowskiring 47
13156 Berlin

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.